Hải sản nhập ngoại tiền triệu vẫn đắt hàng

Thứ tư, 13/09/2017, 21:05 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức hải sản nhập ngoại

Theo Duy Anh - Hiếu Công

Zing

Trang gốc:
Kinh tế