Hỗ trợ viện phí cho người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng chi trả

Thứ ba, 06/03/2012, 09:11 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
(Dân trí) - Từ ngày 15/4/2012, bệnh nhân ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác đang gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ chi trả sẽ được hỗ trợ về khám chữa bệnh. Ngoài ra nhiều bệnh nhân cũng được hỗ trợ cả tiền ăn, tiền đi lại khám bệnh…
Đó là một phần những nội dung sửa đổi bổ sung về khám, chữa bệnh cho người nghèo mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.
 
Hỗ trợ viện phí cho người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng chi trả
Kể từ ngày 15/4 tới đây, những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, ung thư, mổ tim... mà không có chi phí chi trả sẽ được hỗ trợ viện phí. Ảnh: H.Hải

Theo đó các đối tượng thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành về chuẩn hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác đang gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ chi trả viện phí sẽ được hỗ trợ về khám chữa bệnh.

Nguồn tài chính Quỹ KCB cho người nghèo được lấy từ Ngân sách Nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở KCB (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc KCB theo yêu cầu thì thực hiện thanh toán chi phí KCB theo quy định hiện hành.

Quyết định cũng nêu rõ sẽ hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại từ nhà đến viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển viện cho các đối tượng theo quy định khi điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong, bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà mà không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Quyết định cũng quy định các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

Các đối tượng thuộc khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg cũng được hỗ trợ thanh toán một phần viện phí đối với người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên. Trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh thì thanh toán viện phí theo quy định hiện hành.

Những bệnh nhân, người thuộc các nhóm đối tượng trên sẽ được áp dụng các hình thức hỗ trợ chi phí khám bệnh trên kể từ ngày 15/4/2012.

Hồng Hải

Trang gốc:
Đời sống-Sức khỏe
Tiêu điểm tuần