Học viện Ngân hàng tuyển sinh thêm khối D1

Thứ hai, 17/03/2008, 21:38 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Theo thông tin từ Phòng đào tạo thì dự kiến sẽ chỉ mở một lớp khoảng 40-50 sinh viên cho ngành Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng. Ngoài ra trường mở thêm ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Dưới đây là thông tin về chỉ tiêu, khối thi, mã ngành của trường:

 

Học viện Ngân hàng: Ký hiệu trường NHH

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Hệ ĐH: 2.100 chỉ tiêu

Tài chính - Ngân hàng

401

A

Kế toán

402

A

Quản trị - Kinh doanh

403

A

Hệ thống thông tin Quản lý

404

A

Tiếng Anh

751

D1

Hệ CĐ: 900 chỉ tiêu

Tài chính - Ngân hàng

- Ngành này đào tạo ở 2 địa điểm:

+ Đào tạo tại Trụ sở Học viện

+ Đào tạo tại Phân viện Phú Yên.

C65

A

Kế toán

C66

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Đối với các ngành thi tuyển khối A thì điểm xéttuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh ở các ngành thừa chỉ tiêu sang.

 

-Hệ Cao đẳng không thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH khối A năm 2008 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

Nguyễn Hùng

Trang gốc:
Giáo dục
Tiêu điểm tuần