Văn Hóa - Giải trí

Hồng Quế viết stt: "...Em mất anh thật rồi..." là sao? có phải là đang thất tình không?

Chủ nhật, 2013-09-22 23:56:09 - Nguồn:
[IMG]


Có vẻ Khắc Việt rất thân Hồng Quế, STT vừa lên được 1 thời gian ngắn là "bụt " Khắc Việt đã hiên ra ngay. Liệu có chăng Khắc Việt đang yêu thầm trộm nhớ Hồng Quế nên luôn là anh hùng bên cạnh mỹ nhân ???
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày