Hồng Quế viết stt: "...Em mất anh thật rồi..." là sao? có phải là đang thất tình không?

Chủ nhật, 2013-09-22 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Có vẻ Khắc Việt rất thân Hồng Quế, STT vừa lên được 1 thời gian ngắn là ...

[IMG]


Có vẻ Khắc Việt rất thân Hồng Quế, STT vừa lên được 1 thời gian ngắn là "bụt " Khắc Việt đã hiên ra ngay. Liệu có chăng Khắc Việt đang yêu thầm trộm nhớ Hồng Quế nên luôn là anh hùng bên cạnh mỹ nhân ???
Yêu cầu xóa tin
việt họng khác quê hồng quế khắc việt