Điểm chuẩn HV An ninh Nhân dân

Thứ sáu, 2008-08-08 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Học viện An ninh Nhân dân vừa chính thức công bố điểm thi. Ông Ngô Phúc Thịnh, trưởng phòng đào tạo ...

* Ngành Điều tra tội phạm:

Khối A: 22, điểm chuẩn đối với nữ : 22

Khối C: 19,5, điểm chuẩn đối với nữ: 24

Khối D1: 17,0 điểm chuẩn đối với nữ: 22,5.

* Ngành Tin học: 21,5, điểm chuẩn đối với nữ: 21,5.

* Ngành Tiếng Anh: 18,5, điểm chuẩn đối với nữ: 27,5

* Ngành Tiếng Trung: 18,5, điểm chuẩn đối với nữ: 21.

Đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông KV3, mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Hồng Hạnh

link gốc: http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/Diem-chuan-HV-An-ninh-han-dan/2008/8/245385.vip
Yêu cầu xóa tin
đối với điểm chuẩn điểm chuẩn đối với chuẩn đối với nữ đối với nữ chuẩn đối với điểm chuẩn đối với nữ chuẩn đối 185 điểm chuẩn đối