danh mục khác

Khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến vẫn được thanh toán

Thứ tư, 2009-03-11 21:38:03 - Nguồn:
Bộ Y tế vừa hoàn thành xong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.
Khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến vẫn được thanh toán
 

Bộ Y tế vừa hoàn thành xong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.


Theo đó, người tham gia Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu. Đặc biệt, người tham gia Bảo hiểm y tế nếu khám chữa bệnh không đúng tuyến cũng được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 70% chi phí nếu khám chữa bệnh tại tuyến huyện; 50% tại tuyến tỉnh, 40% tại tuyến Trung ương. Ngoài ra, người tham gia Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ở nước ngoài cũng được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, nhưng không vượt quá mức chi phí bình quân của tuyến Trung ương. Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia, dự thảo nghị định cũng quy định, từ ngày 1/7/2009, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng một nửa mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.


Ngoài 24 nhóm đối tượng đã được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế, trong dự thảo nghị định bổ sung 5 đối tượng được tham gia Bảo hiểm y tế. Bao gồm 2 nhóm đối tượng là công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng (theo Quyết định 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ) và thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (theo Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 28/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ) được tham gia BHYT từ 1/7/2009. Từ 1/1/2010, áp dụng đối với 3 nhóm: Thân nhân của học sinh cơ yếu đang hưởng phụ cấp được đào tạo về kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý; người lao động hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn.


(theo VOV)


Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày