http://image2.tin247.com/pictures/picsmall/2003/01/01/100/100408092748-889-535.jpg

Khôi phục tin nhắn đã xóa trên điện thoại Nokia

Thứ năm, 2010-04-08 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

(TNTT>) Để làm được như vậy, bạn có thể sử dụng phần mềm Fexplorer tải tại trang web: ...

 
Khôi phục tin nhắn đã xóa trên điện thoại Nokia
 
(TNTT&GT) Để làm được như vậy, bạn có thể sử dụng phần mềm Fexplorer tải tại trang web: www.gosymbian.com. Sau khi tải phần mềm này về, bạn hãy tiến hành cài đặt nó cho điện thoại của mình.

Sau đó, chạy Fexplorer và chuyển tới ổ C nếu sử dụng bộ nhớ của điện thoại, hoặc ổ D nếu bạn sử dụng thẻ nhớ để lưu SMS. Tiếp theo, hãy mở thư mục system rồi mở thư mục mail. Thư mục này sẽ chứa rất nhiều thư mục con có tên dạng 00001001_S với tên file dạng 0010xxxx, đây chính là những SMS đã bị xóa. Lúc này, bạn có thể sử dụng công cụ đọc văn bản có sẵn trong Fexplorer để đọc những tin nhắn này.
Chia sẻ với bạn bè qua:
Yêu cầu xóa tin
bạn có bạn có thể sử dụng thư mục có thể sử dụng có thể sử bạn có thể sử thể sử dụng mở thư mục mở thư bán hàng trên facebook Điện thoại bphone