Lai Châu có Chủ tịch UBND mới

Thứ bảy, 29/05/2010, 09:30 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Lai Châu có Chủ tịch UBND mới
Một góc Lai Châu
 

- Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Lò Văn Giàng, đã nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, ông Nguyễn Chương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.


Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn bổ sung 4 Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu gồm: ông Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Thái Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Doãn Đình Chức, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và ông Đặng Trần Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.


Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Phu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới và 5 Ủy viên: ông Vi Văn Long, ông Vũ Lục Quốc, ông Nguyễn Chương, để nhận nhiệm vụ mới và ông Lê Văn Phùng, ông Quách Thế Phường, để nghỉ hưu theo chế độ.


Minh Hải


Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần