Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS

Thứ tư, 24/04/2013, 08:14 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

 

Lịch phát sóng bóng đá TV
● Lịch phát sóng kênh K+
● Lịch phát sóng kênh Star Sports
● Lịch phát sóng kênh Vtv3 và Thể Thao TV

 LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS NGÀY 23/04/13

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00

GOLF

Masters Tournament 2013

02:00

GYMNASTICS

World of Gymnastics 2013

02:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (M)

05:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

06:00

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (M) LIVE

09:00

GYMNASTICS

World of Gymnastics 2013

09:30

WATERSPORTS

Australian Ironman 2012/13 - Round 3

10:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

11:00

AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup Series 2013 - Highlights

11:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

12:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:30

SOCCER

Russian Premier Liga 2012/13

14:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (M)

17:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

17:30

BASEBALL

Baseball Tonight International 2013

18:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Live (19:30) 00:30hrs LIVE

19:00

ADVENTURE

Swisse Mark Webber Tasmania Challenge 2012

20:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

20:30

SOCCER

The Football Review 2012-2013

21:00

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

21:30

SOCCER

AFC Champions League 2013

23:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS NGÀY 24/04/13

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00

GOLF

Masters Tournament 2013

04:30

AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup Series 2013 - Highlights

05:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

06:00

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W) LIVE

09:00

WATERSPORTS

FINA Aquatics World 2013

09:30

WATERSPORTS

Australian Ironman 2012/13 - Round 4

10:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

11:00

ADVENTURE

Swisse Mark Webber Tasmania Challenge 2012

11:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:00

SOCCER

The Football Review 2012-2013

12:30

SOCCER

Beach Soccer Tape 01:00hrs

13:30

GOLF

Rbc Heritage; The

14:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

14:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W)

17:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

17:30

BASEBALL

Baseball Tonight International 2013

18:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Live (19:30) 00:30hrs LIVE

19:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

19:30

SOCCER

Chang World of Football 2012/13

20:00

GOLF

Rbc Heritage; The

21:00

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

21:30

SOCCER

AFC Champions League 2013

23:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS NGÀY 25/04/13

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00

GOLF

Masters Tournament 2013

04:30

GOLF

Rbc Heritage; The

05:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

06:00

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W) LIVE

09:00

AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup Series 2013 - Highlights

10:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

10:30

WATERSPORTS

FINA Aquatics World 2013

10:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

11:00

GOLF

Rbc Heritage; The

11:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:00

SOCCER

Chang World of Football 2012/13

12:30

SOCCER

AFC Champions League 2013

14:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

14:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W)

17:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

17:30

BASEBALL

Baseball Tonight International 2013

18:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Live (19:30) 00:30hrs LIVE

19:00

BASKETBALL

ABL Crossover 2013

19:30

RUGBY

Total Rugby

20:00

SOCCER

Beach Soccer Tape 01:00hrs

21:00

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

21:30

MARTIAL ARTS

Thursday Fight Night With UFC : UFC Tonight

22:00

MARTIAL ARTS

UFC Ton/ Primetime Tape (For Esn/sen/hk Only - With Pg Slate) 0:30h

22:30

MARTIAL ARTS

UFC Ton/ Primetime Tape (For Esn/sen/hk Only - With Pg Slate) 0:30h

23:00

RUGBY

Total Rugby

23:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

 

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

Trang gốc:
Thể Thao