Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS

Thứ tư, 2013-04-24 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

24H xin gửi đến các bạn lịch phát sóng cập nhật trong từng ngày của kênh thể...

 

Lịch phát sóng bóng đá TV
● Lịch phát sóng kênh K+
● Lịch phát sóng kênh Star Sports
● Lịch phát sóng kênh Vtv3 và Thể Thao TV

 LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS NGÀY 23/04/13

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00

GOLF

Masters Tournament 2013

02:00

GYMNASTICS

World of Gymnastics 2013

02:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (M)

05:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

06:00

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (M) LIVE

09:00

GYMNASTICS

World of Gymnastics 2013

09:30

WATERSPORTS

Australian Ironman 2012/13 - Round 3

10:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

11:00

AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup Series 2013 - Highlights

11:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

12:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:30

SOCCER

Russian Premier Liga 2012/13

14:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (M)

17:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

17:30

BASEBALL

Baseball Tonight International 2013

18:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Live (19:30) 00:30hrs LIVE

19:00

ADVENTURE

Swisse Mark Webber Tasmania Challenge 2012

20:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

20:30

SOCCER

The Football Review 2012-2013

21:00

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

21:30

SOCCER

AFC Champions League 2013

23:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS NGÀY 24/04/13

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00

GOLF

Masters Tournament 2013

04:30

AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup Series 2013 - Highlights

05:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

06:00

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W) LIVE

09:00

WATERSPORTS

FINA Aquatics World 2013

09:30

WATERSPORTS

Australian Ironman 2012/13 - Round 4

10:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

11:00

ADVENTURE

Swisse Mark Webber Tasmania Challenge 2012

11:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:00

SOCCER

The Football Review 2012-2013

12:30

SOCCER

Beach Soccer Tape 01:00hrs

13:30

GOLF

Rbc Heritage; The

14:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

14:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W)

17:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

17:30

BASEBALL

Baseball Tonight International 2013

18:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Live (19:30) 00:30hrs LIVE

19:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

19:30

SOCCER

Chang World of Football 2012/13

20:00

GOLF

Rbc Heritage; The

21:00

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

21:30

SOCCER

AFC Champions League 2013

23:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS NGÀY 25/04/13

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00

GOLF

Masters Tournament 2013

04:30

GOLF

Rbc Heritage; The

05:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

06:00

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W) LIVE

09:00

AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup Series 2013 - Highlights

10:00

ROAD RACING

Great Ireland Run

10:30

WATERSPORTS

FINA Aquatics World 2013

10:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

11:00

GOLF

Rbc Heritage; The

11:59

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

12:00

SOCCER

Chang World of Football 2012/13

12:30

SOCCER

AFC Champions League 2013

14:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

14:30

BASEBALL

MLB Regular Season 2013 (W)

17:29

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Right Now

17:30

BASEBALL

Baseball Tonight International 2013

18:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Live (19:30) 00:30hrs LIVE

19:00

BASKETBALL

ABL Crossover 2013

19:30

RUGBY

Total Rugby

20:00

SOCCER

Beach Soccer Tape 01:00hrs

21:00

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

21:30

MARTIAL ARTS

Thursday Fight Night With UFC : UFC Tonight

22:00

MARTIAL ARTS

UFC Ton/ Primetime Tape (For Esn/sen/hk Only - With Pg Slate) 0:30h

22:30

MARTIAL ARTS

UFC Ton/ Primetime Tape (For Esn/sen/hk Only - With Pg Slate) 0:30h

23:00

RUGBY

Total Rugby

23:30

SPORTS NEWS

FOX SPORTS Central Asia Tape 00:30hrs

 

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

link gốc: http://hn.24h.com.vn/lich-bong-da-tv/lich-phat-song-kenh-fox-sports-c303a241835.html
Yêu cầu xóa tin
fox fox sports sports news fox sports central sports news fox sports fox sports central sports news fox news fox sports sports central right now fox sports central asia