Mất do vết thương chiến tranh tái phát sẽ là liệt sỹ

Thứ năm, 25/08/2011, 15:37 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Ông tôi là thương binh và đang hưởng chế độ thương binh, nhưng hiện nay vết thương cũ tái phát và ông tôi đã mất. Vậy, gia đình tôi có được hưởng chế độ gì không?(Myvan@gmail.com)  

Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng - Đoàn LS Thanh Hoá và được ông trả lời như sau: 

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 Ưu đãi người có công, nếu thương binh mất do vết thương cũ tái phát thì sẽ được xếp là liệt sỹ.
 
Tại khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh quy định: Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:
 
a) Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;
 
b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; con liệt sĩ từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
 
c) Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ đang sống cô đơn không nơi nương tựa; con liệt sĩ mồ côi từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên;
 
d) Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;
 
đ) Thân nhân liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương;
 
e) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí;
 
g) Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.
 
Để được hưởng chế độ này, gia đình chú bạn có thể liên hệ với UBND xã hoặc UBND huyện để được hướng dẫn chi tiết.


Minh Hải

Trang gốc:
Pháp Luật
Tiêu điểm tuần