Máy không vào được mail Yahoo

Thứ bảy, 09/05/2009, 08:33 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Máy tính của tôi mấy ngày nay không vào được mail Yahoo, sau khi gõ địa chỉ, password và nhấn enter thì hộp thư có hiện ra, nhưng ngay lập tức hoặc nó trở về trang chủ yahoo.com hoặc hiện ra thông báo lỗi.

Lỗi thông báo: "unexpected HTTP response - status code: 403" và hộp thư thì thông báo: "Sorry, your session has expired; sign in again". Vào hộp thư của gmail thì bình thường. Quét bằng AVG, CMC thì không phát hiện virus. Tôi đang dùng hệ điều hành windows XP SP 3. Xin chỉ giúp tôi nguyên nhân và cách khắc phục.

Pham Minh Quang

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Trang gốc:
Công nghệ
Tiêu điểm tuần