Mùng 3 Tết: Biển người chen chúc đổ về phủ Tây Hồ cầu may đầu năm

Thứ hai, 19/02/2018, 22:10 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) ngày mùng 3 Tết đông nghẹt người đi lễ, bên trong các gian điện thờ và ngoài sân không còn một chỗ trống.

Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống ngày đầu năm.

 

 

Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần