MVB: Bị phạt 60 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

Thứ hai, 19/03/2018, 09:26 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
MVB: Bị phạt 60 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 63/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), cụ thể như sau:
Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP)
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên phương tiện CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về:
Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý IV năm 2016, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước đối với BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý III năm 2016 và BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý IV năm 2017;
CBTT không đúng thời hạn trên phương tiện CBTT của UBCKNN về: BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý II và III năm 2016, BCTC hợp nhất Quý I năm 2017, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước đối với BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý I năm 2016, BCTC công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét, BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý I, II, III năm 2017, BCTC công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét.

BẢO NGỌC / Theo UBCKNN

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần