Năm 2013 sẽ sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

Thứ hai, 31/01/2011, 01:41 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
(VTC News) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Bộ yêu cầu năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng bộ chuẩn phát triển này.

Trước khi triển khai nhân rộng, các Sở GD&ĐT, Ban phụ nữ quân đội cần chỉ đạo thực hiện điểm. Cùng với đó là việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát trẻ em năm tuổi theo từng năm học; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các cơ sở giáo dục mầm non và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

 Năm 2013 sẽ sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
 Năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Đối với 15 tỉnh đã được tập huấn bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, Bộ GD&ĐT yêu cầu cần chủ động tổ chức bồi dưỡng nội dung tập huấn của bộ cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi.

Trên cơ sở bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, các sở GD&ĐT lựa chọn các chỉ số để xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với thực tế địa phương. Trước khi triển khai diện rộng, thực hiện điểm tại 2- 3 trường đang thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Các tỉnh chưa được tập huấn, Bộ GD&ĐT sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn qua hộp thư điện tử của các sở GD&ĐT để cán bộ quản lý và giáo viên nghiên cứu trước khi tham gia tập huấn trong năm 2011.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT cần báo cáo kết quả triển khai thực hiện bộ chuẩn hàng năm về Bộ GD&ĐT theo báo cáo năm học.

Tin liên quan

» Hơn 26.000 giáo viên mầm non hưởng chế độ viên chức
» Sửa đổi bổ sung điều lệ trường mầm non
» Đình chỉ trường mầm non gian lận khi cấp phép
» Trường công cũng khó tuyển giáo viên mầm non
» KidSmart giúp trẻ mầm non tiếp cận CNTT
» Phổ cập mầm non 5 tuổi là mục tiêu quốc gia GD 2011
» Hà Nội rét đậm, trẻ mầm non đến trường vẫn đông

Phạm Thịnh
Trang gốc:
Giáo dục
Tiêu điểm tuần