Năm 2016 hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận 15,5% và 18,4%

Thứ tư, 11/01/2017, 21:18 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Năm 2016 hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận 15,5% và 18,4%

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của VCBF là Quỹ đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.

Lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt 15,5% trong năm 2016 và 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 11% trong năm 2016 và 8,6% mỗi năm kể từ khi thành lập.
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% trong năm 2016 và 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 7,0% trong năm 2016 và 1,9% mỗi năm kể từ khi thành lập. (Các lợi nhuận kể từ khi thành lập được nêu là lợi nhuận kép hàng năm).

Ông Avinash Satwalekar, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của VCBF cho biết, kết quả này đã củng cố niềm tin của VCBF về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn.

Tính đến 31/12/2016, Quỹ đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index.

HỒNG QUÂN

Trang gốc:
Kinh tế