Nạn 'vặt' đồ ôtô ở Việt Nam qua con mắt người nước ngoài

Thứ ba, 26/01/2010, 11:10 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

"Đạo chích ở Việt Nam có thể lấy trộm bất cứ thứ gì, kể cả những bộ phận nhỏ nhất trên xe hơi" là lời bình luận của một website tiếng Anh khi đăng serie ảnh về cách bắn đinh bảo vệ gương, logo, biển số hay đèn xi-nhan.

Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam
Gia cố xe hơi chống trộm ở Việt Nam

Mỹ Anh
Ảnh: Izismile

Trang gốc:
Ôtô - Xe máy
Tiêu điểm tuần