Ngân hàng Đông Á tăng lãi suất tiền gửi VND

Thứ hai, 2008-01-14 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Từ 10/1/2008, Ngân hàng Đông Á (DAB) chính thức tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách ...


Từ 10/1/2008, Ngân hàng Đông Á (DAB) chính thức tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó tăng mạnh ở mức lãi suất kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm 1 tháng 0,65% (tăng 0,04% so với mức lãi suất cũ), kỳ hạn 2 tháng là 0,66% (lĩnh lãi hàng tháng)  và 0,68% (lĩnh lãi cuối kỳ), mức tăng cao nhất 0,05%.

Tiếp theo là các kỳ hạn 3 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 0,73% (tăng 0,02%), kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ 0,75% (tăng 0,02%).

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dài cũng tăng: 12 tháng (0,79% - tăng 0,02%), 18 tháng (0,74% - tăng 0,01%), và 36 tháng (0,85% - tăng 0,02%). Đặc biệt, lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 0,84% (tăng 0,03%).

H.P

link gốc: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=108057&ChannelID=3
Yêu cầu xóa tin
lãi suất thắng kỳ hạn tháng kỳ hạn lãi suất tiền gửi hạn tháng tiền gửi tiết kiệm suất tiền gửi tiết suất kỳ hạn tháng lãi suất kỳ hạn