Ngân hàng Đông Á tăng lãi suất tiền gửi VND

Thứ hai, 14/01/2008, 14:49 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Từ 10/1/2008, Ngân hàng Đông Á (DAB) chính thức tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó tăng mạnh ở mức lãi suất kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm 1 tháng 0,65% (tăng 0,04% so với mức lãi suất cũ), kỳ hạn 2 tháng là 0,66% (lĩnh lãi hàng tháng)  và 0,68% (lĩnh lãi cuối kỳ), mức tăng cao nhất 0,05%.

Tiếp theo là các kỳ hạn 3 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 0,73% (tăng 0,02%), kỳ hạn 6 tháng lĩnh lãi cuối kỳ 0,75% (tăng 0,02%).

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dài cũng tăng: 12 tháng (0,79% - tăng 0,02%), 18 tháng (0,74% - tăng 0,01%), và 36 tháng (0,85% - tăng 0,02%). Đặc biệt, lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 0,84% (tăng 0,03%).

H.P

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần