Ngân hàng yếu kém không được tăng trưởng tín dụng

Thứ ba, 14/02/2012, 09:15 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Trong năm 2012, chỉ tiêu tăng tín dụng của ngân hàng nhóm một tối đa là 17%, nhóm hai 15%, nhóm ba 8% và nhóm bốn là 0%.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Chỉ thị 01 về giải pháp điều hành tiền tệ Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm 13/2. Theo đó, nhóm một gồm các ngân hàng hoạt động lành mạnh, nhóm hai trung bình, nhóm ba dưới trung bình và nhóm bốn yếu kém.

Sau 6 tháng thực hiện, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xem xét chỉ tiêu tăng trưởng cho vay đối với các ngân hàng tùy theo diễn biến tiền tệ, hoạt động.

Biện pháp xử lý đối với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tăng tín dụng vượt định mức cho phép là áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao gấp 2 lần bình thường và hạn chế hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2011, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng được cào bằng dưới 20%. Mức tăng trưởng chung toàn ngành khoảng 12-13%. Cuối năm, khi công bố con số tổng kết, không ít nhà băng có chỉ tiêu cho vay vượt "quota" này. Điển hình, MBB (Ngân hàng Quân đội) cho biết, trong năm 2011, tăng trưởng cho vay lên tới 31,25%.

Tuệ Minh

Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng, Nguyễn Văn Bình

Trang gốc:
Kinh tế