Nghệ An: Hơn 62 tỷ đồng phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Thứ tư, 14/11/2012, 09:01 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

(Dân trí) - Để kịp thời phụ cấp thâm niên cho các giáo viên, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định trích ngân sách 62 tỷ đồng.

Nghệ An trích ngân sách hơn 62 tỷ đồng trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên.
Nghệ An trích ngân sách hơn 62 tỷ đồng trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 4433/QĐ.UBND.VX, ngày 6/11/2012, quyết định trích ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí chưa phân bổ sự nghiệp Giáo dục khối huyện bố trí tại Quyết định số 5468/QĐ.UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012, số tiền 62.990.000.000 đồng (sáu hai tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng) (cấp đợt 1) cho các huyện, thành phố, thị xã để chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên theo Quyết định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Chủ tịch UBD tỉnh yêu cầu Sở Tài chính làm thủ tục cấp phát nguồn kinh phí theo đúng quy định; các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Nguyễn Duy

Trang gốc:
Giáo dục