Nghệ thuật vẽ tranh 3D

Thứ năm, 2009-07-09 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Các bức tranh được vẽ có không gian ba chiều rõ nét nhờ họa sĩ chú trọng tới các hình bóng phía sau.

Các bức tranh được vẽ có không gian ba chiều rõ nét nhờ họa sĩ chú trọng tới các hình bóng phía sau.

Nghệ thuật vẽ tranh 3D
Nghệ thuật vẽ tranh 3D

 
link gốc: http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2009/07/3B9CA958/
Yêu cầu xóa tin
các