Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé!

Thứ tư, 21/02/2018, 16:28 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 1
Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 2

Như này còn gì là "đời trai" nữa chứ.

Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 3
Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 4

Phải luôn đề phòng lũ bạn "khốn nạn" xung quanh.

Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 5
Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 6

Đi ra chỗ khác cho chị "tán giai" coi.

Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 7
Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 8

Ối trời, không biết có thù oán gì nhau không nữa.

Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 9
Nghịch dại có ngày "tàn đời trai" đấy nhé! - 10

Nghịch dại là "tàn đời trai" có ngày đó nha nhóc.

Những con người thích làm ”trò cười” cho thiên hạ
Những con người thích làm ”trò cười” cho thiên hạ

Có những con người “quái dị“ đến mức suốt ngày chỉ thích làm “trò cười“ cho người xung quanh.

Bấm xem >>

Trang gốc:
Vui cười - Thư giãn