Tin thế giới

Những hình ảnh đầu tiên về một bộ lạc trong rừng sâu Amazon

Thứ sáu, 2008-05-30 11:31:05 - Nguồn:
Hôm qua Brazil đã công bố những bức ảnh đầu tiên về một trong những bộ lạc trong vùng rừng rậm Amazon sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Đây là bằng chứng cho thấy họ vẫn còn tồn tại và cần được bảo vệ.

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày