Những hình ảnh đầu tiên về một bộ lạc trong rừng sâu Amazon

Thứ sáu, 2008-05-30 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Hôm qua Brazil đã công bố những bức ảnh đầu tiên về một trong những bộ lạc trong vùng rừng rậm ...

Yêu cầu xóa tin
những trong