Những pha đi bóng ngoạn mục

Thứ tư, 2008-12-17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Inzaghi sẵn sàng ghi bàn ở các pha bóng trong vòng cấm địa, còn Del Piero có kỹ thuật cá nhân rất ...

Inzaghi sẵn sàng ghi bàn ở các pha bóng trong vòng cấm địa, còn Del Piero có kỹ thuật cá nhân rất tốt.

Những pha đi bóng ngoạn mục 
Clip 'sao' biểu diễn
Yêu cầu xóa tin
bóng pha