Công nghệ số

Phần mềm KMPlayer không đọc được đuôi FLV

Thứ hai, 2009-05-25 11:08:05 - Nguồn:

Tại sao phần mềm KMPlayer có chức năng đọc được đuôi FLV nhưng thỉnh thoảng lại không đọc được một số video cũng có đuôi FLV?

Van Hiep

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày