Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi

Thứ ba, 17/10/2017, 11:43 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 1
Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 2

- Haha, xem con tát nó đây này...
- Cái gì cơ, tưởng tát tôi mà dễ vậy hả?

Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 3
Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 4

Bố nhìn nè, con biểu diễn trò mới cho bố xem.

Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 5
Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 6

"Thể hiện không đúng chỗ rồi đấy ông anh".

Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 7
Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 8

Thế này có phải là "nghịch dại" hay không cơ chứ.

Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 9
Phát rồ với lũ "quỷ sứ" này mất thôi - 10

Thôi chết, mình nhầm tay mất rồi.

Khi những chú linh vật thể thao bị ”rơi não”
Khi những chú linh vật thể thao bị ”rơi não”

Chỉ vì một phút “rơi não“ mà những chú linh vật thể thao này đã thể hiện các hành động hơi quá khích.

Bấm xem >>

Trang gốc:
Vui cười - Thư giãn