Quốc gia nào đại diện cho khí chất của 12 chòm sao?

Thứ hai, 31/07/2017, 10:31 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Bạch Dương - Brazil

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-1

Kim Ngưu - Việt Nam

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-2
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-3

Song Tử - Úc

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-4
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-5

Cự Giải - Ấn Độ

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-6
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-7

Sư Tử - Mỹ

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-8
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-9

Xử Nữ - Singapore

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-10
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-11

Thiên Bình - Pháp

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-12
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-13

Bò Cạp - Trung Quốc

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-14
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-15

Nhân Mã - Nam Phi

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-16
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-17

Ma Kết - Anh

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-18
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-19

Bảo Bình - Nhật Bản

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-20
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-21

Song Ngư - Ý

quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-22
quoc-gia-nao-dai-dien-cho-khi-chat-cua-12-chom-sao-23

Alexandra V

Trang gốc:
Tuổi Teen
Tiêu điểm tuần