Ra mắt dự án giúp doanh nghiệp Việt chống tham nhũng

Thứ tư, 27/01/2010, 23:08 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Ra mắt dự án giúp doanh nghiệp Việt chống tham nhũng
Tại lễ ra mắt dự án Ảnh: Bích Huệ
 

- Ngày hôm nay ( 27/1), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán các nước Thuỵ Điển, Anh cho ra mắt dự án “Xây dựng tính Nhất quán và minh bạch trong quan hệ Kinh doanh tại Việt Nam”, gọi tắt là (ITBI). Một trong những hoạt động chính của ITBI là nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác hại của tham nhũng.

Phát biểu tại lễ, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI đã khẳng định, việc ra mắt dự án ITBI là cần thiết,  rất quan trọng, góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam hướng đến phát triển bền vững và thực hiện tốt các thông lệ quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc phụ trách văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, VCCI cho biết: “Mục tiêu của dự án này là hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cùng hợp tác nhằm đảm bảo cải thiện bền vững tính nhất quán và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh”.

Dự án ITBI có những mục tiêu cụ thể như: Huy động cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam (cùng  hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sự nhất quán trong chống tham nhũng); Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải thiện các thực tiễn kinh doanh; Xây dựng các tiêu chuẩn tạo khuôn khổ cho kinh doanh có trách nhiệm; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai những cải tiến trong thực tiễn kinh doanh; Hợp tác với các cơ quan chính phủ có liên quan nhằm hạn chế các điều kiện có khả năng làm gia tăng tham nhũng, đưa ra đề xuất về cải thiện các tiêu chuẩn và quy định về pháp lý và hành chính.

Dự án này sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm với kinh phí khoảng 500 nghìn USD. Nguồn kinh kinh phí này sẽ huy động từ các tổ chức quốc tế như Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Anh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Mark A.G. Kent, Đại sứ Anh nhấn mạnh: “Ở bất kỳ quốc gia nào tham nhũng cũng sẽ phá vỡ quá trình phát triển của đất nước đó và nâng cao nhận thức về tính nhất quán và mình bạch luôn luôn là quan trọng để đối phó với tình trạng tham nhũng. Như vậy, để đối phó với tình trạng này, Chính phủ, doanh nghiệp, giới truyền thông cần phải cùng tham giam, trong đó sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp là một trọng tâm của quá trình này”.

Cùng quan điểm trên, Ông Rolf  Bergman, Đại sứ Thụy Điển phát biểu: “vấn đề đảm bảo tính nhất quán trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam là vấn đề then chốt và cần có sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, nỗ  lực của các tổ chức xã hội”.

Nhận thức về tác hại của tham nhũng ở Việt Nam còn thấp. Vì vậy, một trong những hoạt động chính của dự án ITBI sau này là nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác hại của tham nhũng (tham nhũng tác hại đến con người như thế nào, đến Xã hội, thể chế Chính trị và môi trường ra sao) thông qua các khoá huấn luyện đào tạo cho các doanh nghiệp. Từ đó góp phần vào tiếng nói “không” với tham nhũng tại việt Nam.


Bích HuệTrang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần