Ra mắt Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Chủ nhật, 27/04/2008, 22:42 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Ông Phạm Xuân Điều, Giám đốc của Học viện báo cáo về những kết quả đào tạo đã đạt được tại lễ ra mắt (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Liên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã chính thức giao nhiệm vụ cho Học viện quản lý xây dựng và đô thị.

Theo đó, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các bộ chính quyền đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật ngành xây dựng; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ; khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trước đó, vào ngày 02/4, Bộ trường Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 468/QĐ-BXD đối tên trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Nguyễn Hùng

Trang gốc:
Giáo dục
Tiêu điểm tuần