Ra mắt Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Thứ sáu, 02/04/2010, 21:59 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Ra mắt Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Ảnh minh họa
 

Sáng nay (2/4), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ ra mắt Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  (EVN NPC).

Theo đó, EVN NPC sẽ bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, hạch toán độc lập. Trong đó, Công ty mẹ sẽ được tổ chức lại trên cơ sở Công ty Điện lực 1 trước đây và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình.

Nhiệm vụ chính của EVN NPC là tiếp tục duy trì và mở rộng thị phần bán điện, phát triển lưới điện 110kV trở xuống đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải hàng năm từ 14 - 17%, tập trung khai thác có hiệu quả các dịch vụ viễn thông hiện có, phát triển sản xuất thiết bị vật liệu điện, kinh doanh bất động sản, du lịch, khách sạn, đầu tư tài chính.

EVN NPC ra đời chủ trương của Chính phủ trong việc đổi mới, trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, từng bước hạch toán minh bạch chi phí giá thành điện, tiến tới thị trường điện cạnh tranh ở khâu phân phối theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

EVN NPC hiện có các Công ty Điện lực quản lý và phân phối điện năng trên địa bàn 24 tỉnh, thành phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra), 3 Ban Quản lý dự án, 5 Công ty cổ phần có có vốn góp chi phối và vốn góp tại 24 Công ty liên doanh khác.

Đến nay, EVN NPC đã đáp ứng 99,5% số huyện thuộc địa bàn quản lý, 96,9% số xã và 93,7% số hộ nông thôn được sử dụng điện lưới. Năm 2009, NPC đạt sản lượng điện 20.890 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất giảm xuống 6,09%, với 5,51 triệu khách hàng, doanh thu tiền điện đạt 17.781 tỷ đồng.


Yến NhiTrang gốc:
Kinh tế