Râu quai nón

Chủ nhật, 04/10/2009, 14:09 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Râu quai nón

(24h) - Một hôm, ông chánh tổng râu quai nón, cưỡi ngựa đi làm thuế. Đến một chỗ, đường nhỏ lầy lội không thể nào đi ngựa được, phải dắt lên quán để gởi nhà hàng.

Nhưng mà trong quán chẳng thấy ai, chỉ thấy một ông thầy bói mù ngồi đấy mà thôi. ông chánh mới buộc ngựa bên cạnh mà bảo rằng:

- Tôi gởi ông thầy con ngựa đây nhé! Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra, tôi sẽ lấy.

- Chứ ông là ai mà lại gởi ngựa cho tôi?

- Tôi là chánh tổng.

- À! Ông chánh đấy ư? Nhưng mà tôi giữ làm sao được, ngộ chốc nữa có đứa nào đến bảo là ông chánh đòi ngựa thì tôi biết làm thế nào?

- Ông thầy đừng ngại, tôi có râu quai nón đây này. Bây giờ tôi để ông sờ xem, hễ chốc nữa tôi lại lấy ngựa, ông sờ lại, y như thế thì trả ngựa cho tôi, nếu không thì thôi ông đừng cho lấy.

Ông thầy thuận. Ông chánh đem râu lại cho sờ, sờ thấy râu tốt, khen mãi râu, vuốt mãi râu rồi mới buông cho ông chánh đi. Bấy giờ có mụ mò cua sau lưng quán nghe thấy thế, rắp tâm lấy con ngựa ấy. Nó mới chờ ông chánh đi được một lúc lâu, rồi nó bịt mũi bắt chước tiếng ông chánh mà nói với ông thầy bói rằng:

- Nào xin ông cho con ngựa nào!

- Ông chánh đấy phải không?

- Phải, tôi đây. Tôi đi làm thuế về đây.

- Vậy thì ông cho tôi xem râu nào!

Mụ nọ lại gần, tốc ngược váy lên, cho ông thầy sờ râu. Ông thầy vuốt mãi khen mãi:

- Phải ông chánh đây. Quý hóa quá! Râu đâu mà có râu quý thế này.

Rồi lại vuốt râu mình mà nói rằng:

- Râu tôi cũng khá nhưng mà so với râu ông thì còn kém xa! Ừ! Ừ! Ông này đã ăn mắm tôm! Đã đánh chén ở trong làng rồi mới ra đây, thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công tôi giữ ngựa từ nãy đến giờ. Tệ lắm ông chánh nhé!

24H.COM.VN (st)
Trang gốc:
Vui cười - Thư giãn
Tiêu điểm tuần