Sáng nay công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thứ ba, 11/06/2013, 07:28 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Sáng nay, Ban kiểm phiếu công bố trước Quốc hội kết quả kiểm phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh. Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra chiều qua, 10/6

Ban kiểm phiếu gồm 29 đại biểu do ông Đỗ Văn Chiến (đại biểu Yên Bái) làm Trưởng ban.

Phiếu đánh giá tín nhiệm được chia làm 10 loại theo chức vụ, nhóm chức vụ trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm, in màu giấy khác nhau, ghi rõ họ tên, chức vụ từng người, kèm theo các ô tương ứng với 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 cán bộ chủ chốt.

10 loại phiếu gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các phiếu đều có đóng dấu của Quốc hội. Các trường hợp phiếu không hợp lệ bao gồm: phiếu không theo mẫu, không có dấu; phiếu đánh dấu 2 trở lên hoặc không đánh dấu cho mỗi chức danh; phiếu có viết thêm các nội dung khác hoặc ghi thêm tên ngoài danh sách.

Ông Đỗ Văn Chiến lưu ý các đại biểu "không bỏ sót", do phiếu ghi tên các bộ trưởng và các thành viên Chính phủ quá dài, in cả hai mặt giấy. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì nhắc các đại biểu "bình tĩnh và không cần câu nệ thời gian".

Việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ dựa trên kết quả công tác năm 2012 của các chức danh được bầu.

Theo quy trình, kết quả kiểm phiếu sẽ được công khai và Quốc hội dự kiến sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong phiên họp sáng nay.

Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu: “Đây là lần đầu thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, nên không tránh khỏi hạn chế, sẽ rút kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến xác đáng”. Ông cũng nói vui, ban kiểm phiếu gồm 29 người sẽ có “một đêm vất vả”.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố công khai và đương nhiên sẽ đến đồng bào cả nước".

 

 

Trang gốc:
Đời sống-Sức khỏe
Tiêu điểm tuần