Sau ông Đinh La Thăng, sẽ đến ai?

Thứ bảy, 09/12/2017, 09:25 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Sau ông Đinh La Thăng, sẽ đến ai? - Ảnh 1.

Vương Fương Anh
Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần