“Shipper” mang 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp khai gì?

Thứ hai, 16/10/2017, 12:50 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 1
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 2
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 3
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 4
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 5
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 6
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 7
Trang gốc:
Pháp Luật
Tiêu điểm tuần