Siêu vẽ tranh đen trắng

Chủ nhật, 2008-11-23 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Những bức tranh rất có hồn, "kết nối" được với cả người thật là tác phẩm độc đáo của họa sĩ.

Những bức tranh rất có hồn, "kết nối" được với cả người thật là tác phẩm độc đáo của họa sĩ.

Siêu vẽ tranh 
Đoạn phim dân chơi
link gốc: http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2008/11/3B9C71DC/
Yêu cầu xóa tin
tranh