Giới trẻ

Sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”

Thứ năm, 2007-11-29 18:56:11 - Nguồn:

Đây là mô hình điểm vừa được Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc ra mắt ngày 26.11 để hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác". Thông qua sổ vàng, mỗi đoàn viên thanh niên có thể ghi chép lại những suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm và việc làm của bản thân mà mình đánh giá là đã học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Minh Lý

 
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin