Suy tôn 19 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Thứ ba, 2010-09-21 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa tổ chức lễ suy tôn 19 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu ...

(Dân trí) - UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa tổ chức lễ suy tôn 19 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống trận càn ngày 3/4/1947 của thực dân Pháp tại làng Quảng Xá.
link gốc: http://dantri.com.vn/c20/s20-423640/suy-ton-19-liet-si-hy-sinh-trong-khang-chien-chong-phap.htm
Yêu cầu xóa tin
quang