Suy tôn 19 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Thứ ba, 2010-09-21 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa tổ chức lễ suy tôn 19 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu ...

(Dân trí) - UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa tổ chức lễ suy tôn 19 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống trận càn ngày 3/4/1947 của thực dân Pháp tại làng Quảng Xá.
Yêu cầu xóa tin
quang