Tạo 30 tài khoản thao túng cổ phiếu NHP, cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Thứ tư, 13/12/2017, 17:33 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Tạo 30 tài khoản thao túng cổ phiếu NHP, cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN), UBCKNN ban hành Quyết định số1177/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Đức (Địa chỉ: Tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), cụ thể như sau:
Phạt tiền 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CPngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 25/01/2017, ông Nguyễn Trọng Đức đã sử dụng 30 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (mã NHP).
Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Trọng Đức.

BẢO NGỌC

Trang gốc:
Kinh tế