Tạo hình cosplay và trang điểm theo phong cách 12 cung hoàng đạo

Thứ năm, 03/08/2017, 10:29 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Bạch Dương

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao

Kim Ngưu

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-1

Song Tử

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-2

Cự Giải

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-3

Sư Tử

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-4

Xử Nữ

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-5

Thiên Bình

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-6

Bò Cạp

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-7

Nhân Mã

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-8

Ma Kết

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-9

Bảo Bình

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-10

Song Ngư

tao-hinh-cosplay-va-trang-diem-theo-phong-cach-12-cung-hoang-dao-11

Alexandra V (Nguồn ảnh: Instagram)

Trang gốc:
Tuổi Teen