Tạo hình sang chảnh của 12 quý cô hoàng đạo dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Kimberly Money

Chủ nhật, 13/08/2017, 01:40 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Bạch Dương

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money

Kim Ngưu

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-1

Song Tử

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-2

Cự Giải

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-3

Sư Tử

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-4

Xử Nữ

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-5

Thiên Bình

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-6

Bò Cạp

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-7

Nhân Mã

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-8

Ma Kết

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-9

Bảo Bình

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-10

Song Ngư

tao-hinh-sang-chanh-cua-12-quy-co-hoang-dao-duoi-ong-kinh-cua-nhiep-anh-gia-kimberly-money-11

Alexandra V (Ảnh: Instagram)

Trang gốc:
Tình yêu giới tính
Tiêu điểm tuần