Tạo trang bìa trong Word 2007

Thứ sáu, 02/11/2007, 18:39 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tạo trang bìa trong Word 2007

Trang bìa trong Word 2007 đã được tạo sẵn một số mẫu với các kiểu trình bày đẹp mắt với các hình họa phối hợp với các tông màu khác nhau.

Để thêm trang bìa vào văn bản ta chọn lệnh InsertàCover Page rồi chọn mẫu cần dùng. Sau khi chọn mẫu, trang bìa sẽ được tự động chèn vào đầu văn bản. Nếu văn bản có đánh số trang hoặc tiêu đề thì sẽ không được tự động áp dụng cho trang bìa.

 

Trang bìa của văn bản sẽ tự động có các ô thông tin để cho người dùng nhập như:

 

- Type the Company Name: nhập tên công ty

- Type the Document Title: nhập tiêu đề chính  của văn bản

- Type the Document Subtitle: nhập tiêu đề phụ của văn bản

- Author: tên tác giả. Phần này sẽ hiển thị theo tên lúc người sử dụng cài đặt phần mềmOffice khai báo.

- Year: nhập hoặc chọn thời gian

- Type the Company Address: nhập địa chỉ công ty

 

Tạo trang bìa trong Word 2007
 

Để xóa một trường thông tin nào đó, người dùng chỉ cần kích chuột vào ô đó, chọn phần tên trường (xuất hiện ở góc trên bên trái ô được chọn) và bấm Delete.

 

Để thêm một trường thông tin, kích chuột vào nơi cần thêm, chọn lệnh Insert/Quick Parts/Document Property rồi chọn trường cần thêm.

 

Mặc định, toàn bộ phần đồ họa trang trí trên trang bìa được nhóm lại với nhau nên người dùng không thể chỉnh sửa riêng từng đối tượng. Để định dạng riêng từng mảng màu hoặc thay ảnh nền … ta kích chuột vào một phần đối tượng nền rồi chọn Format/Group/Ungroup. Sau khi Ungroup, người dùng chọn riêng từng đối tượng và sử dụng menu Format để định dạng. Kết thúc việc chỉnh sửa, người dùng nên chọn một đối tượng và chọn lệnh Format/Group/Regroup để tái hợp nhóm các đối tượng này lại.

 

Để xóa bỏ trang bìa, chọn lệnh Insert/Page Cover/Remove Page Cover.

 

Chi tiết về phần định dạng các đối tượng đồ họa các bạn có thể tham khảo tại đây.

 

Quốc Long

Trang gốc:
người dùngđối tượngchọnvăn bảnkích chuột vàotrang bìacủa văn bảnmột trường thông tinriêng từng đối tượngchọn lệnh
Công nghệ
Tiêu điểm tuần