Tạp chí Tuyên giáo điện tử nhận Bằng khen của Chính phủ

Thứ sáu, 19/07/2013, 12:21 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Sáng 19/7, tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo điện tử  tổ chức kỷ niệm 5 năm phát hành Tạp chí Tuyên giáo điện tử và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Tạp chí Tuyên giáo điện tử đã nâng lên 18 chuyên mục, với số lượng bình quân từ 50 đến 60 tin, bài trong ngày, góp phần đảm bảo định hướng thông tin trước những vấn đề chính trị, xã hội lớn, nhất là vấn đề nhạy cảm về thông tin đối ngoại, chủ quyền biển đảo. Các tin, bài phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các hoạt động tuyên giáo cơ sở; đáp ứng yêu cầu khai thác, cập nhật các văn bản, chủ trương, chính sách mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong 5 năm qua, Tạp chí Tuyên giáo điện tử thực sự trở thành kênh thông tin có uy tín của Ban, ngành Tuyên giáo, trở thành “kho thông tin” hữu hiệu, giúp Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, những lĩnh vực nhạy cảm. Tạp chí còn là một trong những tờ báo, Tạp chí thuộc khối Đảng có lượng lượt người truy cập cao, bình quân hàng ngày từ 100.000-15.000 bản.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo điện tử cho biết: "Phát huy những thành tích đạt được 5 năm qua, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Tuyên giáo sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực cập nhật hàng ngày và phản ánh toàn diện các hoạt động của Ban Tuyên giáo; cơ cấu số lượng bài hợp lý, định hướng tư tưởng trước những vấn đề thực tiễn và lý luận. Tạp chí sẽ tăng cường các bài viết chuyên đề, các bài viết mang tính thực tiễn, kinh nghiệm, phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc…góp phần định hướng, ổn định chính trị, tư tưởng”.

Với những thành tích, đóng góp của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Tạp chí Tuyên giáo điện tử đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Trang gốc:
Xã hội
Tiêu điểm tuần