Tháng 8: Nhiều chính sách mới về giáo dục có hiệu lực

Thứ sáu, 02/08/2013, 00:17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Từ tháng 8.2013, một số chính sách mới liên quan đến giáo dục đào tạo có hiệu lực thi hành như: tăng mức cho vay học sinh sinh viên lên 1,1 triệu đồng/tháng; quy định mới về công nhận bằng cấp nước ngoài; dùng sáng kiến của người khác để dự thi, phạt đến 40 triệu đồng.

Cụ thể, về chính sách với học sinh sinh viên, so với quy định cũ, mức cho vay tối đa tăng thêm 100.000 đồng/tháng/học sinh sinh viên. Về nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, từ 15.8 sẽ phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi: sử dụng, công bố số liệu, đăng ký, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác mà không được cho phép; đăng ký.

Đối với việc công nhận bằng cấp nước ngoài, người đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp phí theo quy định của bộ Tài chính. Về thủ tục công nhận bằng, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 30 ngày sẽ xem xét xử lý hồ sơ để công nhận văn bằng phù hợp với một trong các loại văn bằng của Việt Nam. Trường hợp văn bằng không phù hợp sẽ được trả lời bằng văn bản.

T.Tuyền

Trang gốc:
Giáo dục