Thao túng giá chứng khoán sẽ bị xử lý hình sự

Thứ hai, 12/08/2013, 17:32 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Một số vi phạm thường xảy ra: Làm thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật; sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán...

Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Sơn cho biết, kể từ ngày 15/-8 tới, một số vi phạm thường xảy ra trên thị trường chứng khoán thời gian qua như: Làm thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, thao túng giá chứng khoán... sẽ bị xử lý hình sự.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT- BTP- BCA- TANDTC-VKSNDTC-BTC của Bộ Tư pháp- Công an- Tòa án Nhân dân tối cao- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao- Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính- kế toán và chứng khoán (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2013), đã cụ thể hoá việc xử lý hình sự đối với 3 tội gồm: Cố ý thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán và tội thao túng giá chứng khoán.

Cụ thể, quy định đối với tội danh cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán bao gồm các hành vi vi phạm như: Công bố thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ... ; Không công bố hoặc cố ý công bố không đầy đủ các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán; hồ sơ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán...

Trong 6 tháng đầu năm 2013, UBCKNN đã ban hành 40 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 2,9 tỷ đồng; Trong đó, có 13 trường hợp vi phạm các quy định về chế độ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng, công ty niêm yết. Xử lý 17 trường hợp vi phạm về báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn; Xử phạt 1 cá nhân có hành vi thao túng cổ phiếu, hiện đang xử lý 1 cá nhân có hành vi thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP và khai thác khoáng sản Bắc Giang (BGM).

Quy định về tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, Thông tư liên tịch số 10 nêu rõ, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán bao gồm: Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình; Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho người khác; Tiết lộ thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật thông tin nội bộ được hiểu là những thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của công ty đại chúng, hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố, mà nếu công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó.

Việc sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán thì thu lợi bất chính lớn là thu được một khoản lợi có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng từ việc thực hiện hành vi phạm tội mà có; thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn là thu được một khoản lợi có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Và gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên.

Thông tư liên tịch số 10 cũng quy định cụ thể các hành vi bị khép vào tội thao túng giá chứng khoán. Theo đó, việc xử lý sẽ căn cứ vào việc gây hậu quả là thiệt hại về vật chất để định tội hoặc định khung hình phạt. Ngoài ra, còn xem xét cả hành vi phạm tội có gây ra các hậu quả phi vật chất như: Gây ảnh hưởng đến thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán...

Trên cơ sở đó, có thể đánh giá mức độ hậu quả do tội phạm gây ra thuộc loại nào: nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, tình tiết xác định gây hậu quả nghiêm trọng là gây thiệt hại vật chất cho nhà đầu tư số tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng; và gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên được coi là gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng./.

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần