Thêm 36 trường công bố điểm chuẩn dự kiến

Thứ ba, 06/08/2013, 19:45 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Điểm chuẩn dự kiến như sau:

1. CĐ Công thương:

Trường CĐ Công thương TP.HCM

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

1

C540202

Công nghệ sợi, dệt

A,A1

12

2

C540204

Công nghệ may

A,A1

12

3

C510201

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

A,A1

12

4

C510202

Công nghệ chế tạo máy

A,A1

12

5

C510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

A,A1

13

6

C510205

Công nghệ kĩ thuật ô tô

A,A1

13

7

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A,A1

13

8

C510303

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

A,A1

13

9

C510206

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

A,A1

13

10

C340301

Kế toán

A,D1

16

11

C340101

Quản trị kinh doanh

A,D1

16

12

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A,D1

16

2. CĐ Kinh tế đối ngoại:

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

1

C340120

Kinh doanh quốc tế

A

22

2

C340101

Quản trị kinh doanh

A

22

3

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

A

22

4

C340301

 Kế toán

A

22

5

C340201

Tài chính  - ngân hàng (chuyên ngành tài chính doanh nghiệp)

A

22

6

C220201

 Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại

A

22

7

C340120

Kinh doanh quốc tế

D1

19.5

8

C340101

Quản trị kinh doanh

D1

19.5

9

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

D1

19.5

10

C340301

 Kế toán

D1

19.5

11

C340201

Tài chính  - ngân hàng (chuyên ngành tài chính doanh nghiệp)

D1

19.5

12

C220201

 Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại

D1

19.5

Mời bạn đọc click vào danh sách các trường để xem điểm chuẩn dự kiến:

Danh sách điểm chuẩn dự kiến các trường Đại học - Cao đẳng 2013

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Đăng Khoa

Trang gốc:
Giáo dục