TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 10).

Chủ nhật, 2013-09-29 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Sài Gòn đang mưa tầm tã/ Mưa to và rất to, trắng trời luôn. Không biết các vùng khác ...

Yêu cầu xóa tin
mua