Tổng giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant: “Chúng tôi thấy cơ hội lớn cho bảo hiểm nhân thọ”

Thứ sáu, 24/11/2017, 23:30 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tổng giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant: “Chúng tôi thấy cơ hội lớn cho bảo hiểm nhân thọ”

Đức Huy thực hiện

Tiếp quản vị trí Tổng giám đốc AIA Việt Nam khi doanh nghiệp này đã đạt được những thành công, ông Wayne Besant tiếp tục dẫn dắt công ty thực hiện nhiều cải tiến, sáng tạo nhằm duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tăng trưởng cao nhất trên thị trường Việt Nam. Tới Việt Nam cách đây hơn hai năm, ông Wayne Besant đã bị mảnh đất này thuyết phục. Ông gọi Việt Nam là “quê hương thứ hai” và quyết tâm đẩy mạnh phát triển thị trường bảo hiểm, bởi lẽ “những con người sống vì gia đình cần phải được bảo vệ về mặt tài chính”.

Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam, tham dự Hội nghị APEC CEO Summit 2017 diễn ra tại Đà Nẵng.

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần