http://static.tin247.com:8080/images/1.jpg

TP.HCM nhộn nhịp với ngày đại lễ Vu Lan

Thứ ba, 2009-09-01 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

- Rằm tháng Bảy chưa đến nhưng nhiều nơi tại TP.HCM, người dân đã nhộn nhịp đón mừng đại lễ Vu Lan.

 - Rằm tháng Bảy chưa đến nhưng nhiều nơi tại TP.HCM, người dân đã nhộn nhịp đón mừng đại lễ Vu Lan.

 

Thực hiện: Tử Trực - Xuân Thoa - Chi Giao - Mai Loan

,
Yêu cầu xóa tin
bán hàng trên facebook Điện thoại bphone