Trắc nghiệm: Bạn mang bộ óc của một nhà chiến lược hay chiến thuật?

Thứ sáu, 22/09/2017, 20:04 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Theo định nghĩa chung, chiến lược là một chủ trương được hoạch định ra; còn chiến thuật là các bước cụ thể để thực hiện thành công chủ trương đã được hoạch định. 

Tóm lại, chiến lược thiên về phân tích, suy nghĩ và xây dựng kế hoạch, còn chiến thuật thiên về cách thực hiện, triển khai và ứng dụng kế hoạch vào thực tế.

Nào giờ hãy trả lời câu hỏi dưới đây để biết mình thuộc nhóm nào nhé! 

Bạn nhìn thấy con gì đầu tiên trong bức hình này?

trac-nghiem-ban-mang-bo-oc-cua-mot-nha-chien-luoc-hay-chien-thuat

Alexandra V (theo L.S.G)

Trang gốc:
Tuổi Teen
Tiêu điểm tuần