Từ 1/7, hàng loạt loại lãi suất giảm thêm 1%

Thứ sáu, 29/06/2012, 21:00 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Từ 1/7, hàng loạt loại lãi suất giảm thêm 1%
 

Ngày 29/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-NHNN giảm thêm 1% lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm.

>> Ngân hàng Nhà nước giảm hàng loạt loại lãi suất
>> Áp trần lãi vay cho các doanh nghiệp ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Quyết định số 1289/QĐ-NHNN, thay thế các mức lãi suất quy định tại Quyết định số 1196/QĐ-NHNN (ngày 8/6/2012) về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 11%/năm xuống mức 10%/năm;Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng giảm từ 12%/năm xuống còn 11%/năm; Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 9%/năm xuống mức 8%/năm.

Các mức lãi suất này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2012. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, NHNN đã điều chỉnh giảm 5 lần liên tiếp các lãi suất điều hành.

Cũng theo NHNN, việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành của NHNN được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nàh nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Quyết định mới này của NHNN cũng dựa trên cơ sở xu hướng giảm của lạm phát và điều kiện cung – cầu vốn thị trường.


Đinh Bách

Trang gốc:
Kinh tế
Tiêu điểm tuần