Vi phạm giao thông đến mức nào thì bị tạm giữ xe?

Thứ tư, 2011-10-05 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tôi có vài thắc mắc về luật giao thông: Vi phạm đến mức nào thì bị giữ xe máy? Cảnh sát giao thông ...

Tôi có vài thắc mắc về luật giao thông: Vi phạm đến mức nào thì bị giữ xe máy? Cảnh sát giao thông có quyền giữ chìa khóa, giấy tờ của người vi phạm không?

Xin cảm ơn.

Đặng Hồng Thanh

vi phạm giao thông, tạm giữ xe may, cảnh sát giao thông

link gốc: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/tu-van/2011/10/vi-pham-giao-thong-den-muc-nao-thi-bi-tam-giu-xe/
Yêu cầu xóa tin
giao thông giáo cảnh sát phẩm thống cảnh sát giao thông sát giao thông cảnh sát giao sát giao giữ