Pháp Luật

Vi phạm giao thông đến mức nào thì bị tạm giữ xe?

Yêu cầu xóa tin Thứ tư, 2011-10-05 09:10:10 - Nguồn:

Tôi có vài thắc mắc về luật giao thông: Vi phạm đến mức nào thì bị giữ xe máy? Cảnh sát giao thông có quyền giữ chìa khóa, giấy tờ của người vi phạm không?

Xin cảm ơn.

Đặng Hồng Thanh

vi phạm giao thông, tạm giữ xe may, cảnh sát giao thông

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày